Album no: 62a

Parody: demon slayer ( Kimetsu no yaiba )

Character: mitsuri kanroji

Mitsuri Kanroji (甘かん露ろ寺じ 蜜みつ璃り Kanroji Mitsuri?) is a major supporting character of Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. She is a Demon Slayer of the Demon Slayer Corps and the current Love Hashira (恋こい柱ばしら Koi Bashira?).

Anime Sex