(update 10-02-24)
*parody* : oshi no ko, azure lane *character* : ai hoshino, kashino *tag* : cosplay